Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Ty ar osod ym Mhwllheli

Tŷ teras dwy lofft ar gael i’w rentu ar oddiar Stryd Fawr Pwllheli.
Patio preifat yn y cefn.
Lolfa, cegin ac ystafell ymolchi.
Dwy lofft.
Heb ei ddodrefnu.
Gyrrwch neges os am fwy o fanylion.

Tŷ 3 ystafell wely i renti yn ardal Grangetown, Caerdydd

Tŷ i renti yn ardal Grangetown, Caerdydd. 3 ystafell wely dwbl ar gael dechrau Chwefror. Am fwy o fanylion danfonwch neges.

Ty tlws, ardal delfrydol yn Grangetown, Caerdydd

Ty cyfan ar osod yn ardal Grangetown o Gaerdydd. Dau 'stafell wely a lofft wedi'i drawsnewid. Lleoliad gyfleus, cartref clud. Pris yn cynnwys dodrefn a phob bil.

Ty i renti, ar osod / House to rent

Ty tair ystafell wely ddwbwl yn Riverside/Canton.
Eisiau pobl proffesiynnol.
2 ystafell fyw, cegin, utility a ystafell ymolchi. Wedi ei ddodrefnu.
Ar gael tuag at diwedd Gorfennaf.
Rent i'w drafod.
Cysylltwch ag Elin ar 07968176401 am fwy o luniau a manylion.

Tŷ i renti

Tŷ i renti. Tŷ modern yn ardal Pengam Green, Caerdydd

Tafarn / Bwyty Ar Werth

Tafarn a Bwyty Ar Werth
£299,000 neu gynnig agosaf
neu opsiwn Prydles (lease) 5 bl + ar gael (gyda blaendal)
neu opsiwn i brynu yn defnyddio arddull Morgais (manylion i'w trafod)
Lleoliad: Felinfach, Gorllewin Cymru

Tŷ i'w osod
Brohenllys, Felinfach
3 ystafell wely
Gardd i'r blaen a'r cefn
Ystad dawel a diogel

Tŷ 2 lofft i'w logi yn Nebo, Dyffryn Nantlle. Stôf coed, gardd, golygfeydd da. Gyda neu heb ddodrefn. Rhent oddeutu £425 / mis i'w drafod. Robin ar 07717102923