Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddfa braf ar gael i'w llogi yn 10 Heol y Dŵr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LR.

Rhent a thelerau rhesymol iawn.

Cysylltwch â Antur Nantlle ar 01286 882688, 07724 902532, neu post@anturnantlle.com am ragor o fanylion neu i drefnu ymweliad.

Soffa 3 sedd a dwy sedd sengl. Draylon gwyrdd. 3 oed. Neb wedi eistedd arni llawer.
£250.
01267 253 496
Ardal Caerfyrddin

Stafell i’w rhentu mewn tŷ yn Canton. I rannu gyda un ferch broffesiynol arall.

Swyddfa yw osod

Swyddfa fodern dros ddwy lawr, wedi lleoli yng nghanol Bae Caerdydd, mae'n cynnwys cegin ac ystafell gawod.