Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Fflat i'w rhentu

Fflat (duplex) yn Grangetown ar gael i'w rhentio o'r 20fed Fedi. £430 y mis ddim yn cynnwys biliau.
Mae'r fflat ar Paget Street, 10mun i'r bae a 15mun i ganol y ddinas. Asda, Ikea a Chanolfan hamdden yn agos iawn.

Ffliwt Yamaha i'w gwerthu. Fel newydd. Heb ei defnyddio ers ychydig o flynyddoedd ond wedi cael ei chadw yn dda.
Dod gyda gwerth tua £50 - £70 o lyfrau o ddysgwyr hyd at gradd 4/5
Derbyn cynigion tua £200.

elengwenllian@gmail.com

Fflat hyfryd un lofft sydd newydd ei hadnewyddu ar y llawr gwaelod yng nghefn ty mawr Fictorianaidd sydd wedi ei newid yn fflatiau. Mynedfa annibynnol i'r fflat ar hyd llwybr felly does dim angen mynd trwy'r ty. Defnydd o'r ardd. Cegin fawr olau a lolfa (un ystafell fawr), llofft ddwbl, ystafell molchi ensuite (gyda bath) ac ystafell fach bwrpasol i gadw dillad. Fflat heb ei dodrefnu ar hyn o bryd ond gallwn ddodrefnu os dymunir. £595 y mis (heb gynnwys biliau). 07765 546176

Fflat dwy ystafell wely yng Nghaerdydd

Fflat llawr cyntaf dwy ystafell wely wedi ei ddodfrenu yn ardal Canton, Caerdydd tafliad carreg o Parc Thompsons. Ar gael yn syth (Tach 2017) . £650 y mis a blaendal o £650. Addas i gwpwl neu ddau berson proffesiynol.

Fflat Fictoraidd hardd ar werth ar stryd ddeiliog Wordsworth Avenue

Wedi'i lleoli ar ddiwedd stryd ddeiliog hyfryd Wordsworth Avenue y mae'r fflat gyfoes drawiadol hon - taflliad carreg o ganol dinas Caerdydd. Mae'r fflat yn cynnwys ystafell fyw fawr gydag ardal fwyta / cegin newydd, agored, lloriau derw pren go iawn, ffenestri bae mawr a nenfwd uchel gyda chanhwyllyr. Ystafell wely o faint da yn y cefn, carped newydd a nenfwd uchel. Mae'r ystafell ymolchi wedi cael ei ail fodelu ac mae wedi ei chwblhau i safon uchel iawn gyda bath/cawod/sinc a thy bach mewn ard

Fflat gwyliau 2 ystafell wely, Pentre Doc y Gogledd, Llanelli

Fflat 2 ystafell wely ar gyfer ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli 2014

Fflat ar werth yng Nghaerdydd (ger City Gardens)

Fflat dwy stafell wely, dafliad carreg o'r parc. Man parcio penodedig.

Yn agos i barc siopa Capitol (Lecwydd), archfarchnad ASDA, Stadiwm Dinas Caerdydd, a ffyrdd yr A4232 a’r M4.

20 munud ar droed o ganol y dre, arhosfan bws tu allan i'r ystad a dwy orsaf drên gerllaw.

Mynedfa / Cyntedd
Lolfa /Ystafell fwyta 22'10" x 11'10"
Cegin 11'8" x 7'5"
Prif ystafell wely 10'9" x 12'8"
Ail ystafell wely 9'6" x 11'5"
Ystafell ymolchi