Canlyniadau Chwilio yn y categori Tai ar werth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1 cofnod | Tudalen 1 o 1

Fflat Fictoraidd hardd ar werth ar stryd ddeiliog Wordsworth Avenue

Wedi'i lleoli ar ddiwedd stryd ddeiliog hyfryd Wordsworth Avenue y mae'r fflat gyfoes drawiadol hon - taflliad carreg o ganol dinas Caerdydd. Mae'r fflat yn cynnwys ystafell fyw fawr gydag ardal fwyta / cegin newydd, agored, lloriau derw pren go iawn, ffenestri bae mawr a nenfwd uchel gyda chanhwyllyr. Ystafell wely o faint da yn y cefn, carped newydd a nenfwd uchel. Mae'r ystafell ymolchi wedi cael ei ail fodelu ac mae wedi ei chwblhau i safon uchel iawn gyda bath/cawod/sinc a thy bach mewn ard