Canlyniadau Chwilio yn y categori Cartrefi ar werth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Ardal Llambed/Aberaeron
Busnes Trwyddiedig ac Arlwyo
Adeilad Ar Werth neu Ar les

Ty ar werth yn Grangetown, Caerdydd

Gelli ei brynu £5,000 yn rhatach yn uniongyrchol drwyddom ni - £130,000. Dim tsiaen, awyrgylch hyfryd, stryd dawel ynghanol bwrlwm y Brifddinas (Llanmaes St ger Parc Grange, Y Bae a'r pentref chwaraeon newydd).

Ty ar werth

Ty 3 ystafell wely ar werth ar ystâd ddymunol yng Nghomins Coch, 2 filltir o Aberystwyth.


Fflat Fictoraidd hardd ar werth ar stryd ddeiliog Wordsworth Avenue

Wedi'i lleoli ar ddiwedd stryd ddeiliog hyfryd Wordsworth Avenue y mae'r fflat gyfoes drawiadol hon - taflliad carreg o ganol dinas Caerdydd. Mae'r fflat yn cynnwys ystafell fyw fawr gydag ardal fwyta / cegin newydd, agored, lloriau derw pren go iawn, ffenestri bae mawr a nenfwd uchel gyda chanhwyllyr. Ystafell wely o faint da yn y cefn, carped newydd a nenfwd uchel. Mae'r ystafell ymolchi wedi cael ei ail fodelu ac mae wedi ei chwblhau i safon uchel iawn gyda bath/cawod/sinc a thy bach mewn ard

Fflat ar werth yng Nghaerdydd (ger City Gardens)

Fflat dwy stafell wely, dafliad carreg o'r parc. Man parcio penodedig.

Yn agos i barc siopa Capitol (Lecwydd), archfarchnad ASDA, Stadiwm Dinas Caerdydd, a ffyrdd yr A4232 a’r M4.

20 munud ar droed o ganol y dre, arhosfan bws tu allan i'r ystad a dwy orsaf drên gerllaw.

Mynedfa / Cyntedd
Lolfa /Ystafell fwyta 22'10" x 11'10"
Cegin 11'8" x 7'5"
Prif ystafell wely 10'9" x 12'8"
Ail ystafell wely 9'6" x 11'5"
Ystafell ymolchi