Gofod Swyddfa yng Nghaerdydd

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Caerdydd
Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catherine Rees

Ffôn: 01267610400

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Gofod swyddfa ar gael i'w rentu yn Heol y Gadeirlan, Caerdydd. Mae 4 desg (neu fwy) ar gael i'w rhentu o fewn swyddfa'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Heol y Gadeirlan, Caerdydd. Mae'r swyddfa mewn lleoliad delfrydol yn agos i'r dre gyda Gerddi Sophia i'r cefn, ac mae awyrgylch gwbl Gymraeg yno.

Mae'r swyddfa wedi ei addurno i safon uchel, ac mae yno ystafell gyfarfod pwrpasol, cegin, cyswllt band llydan, system aer-dymheru a phob cyfleuster arferol. Gellir ystyried gosod mwy o ddesgiau yno gydag uchafswm o 6-7 desg i gyd.

Lleoliad : Heol y Gadeirlan, Caerdydd

Tymor: 1 Medi 2015 am ddwy flynedd i ddechrau.

Cyswllt: Catherine Rees, Uwch Reolwr Materion Corfforaethol, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, c.rees@colegcymraeg.ac.uk, 01267 610400

neu

Rhinedd Williams, Rheolwr Swyddfa, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rh.williams@colegcymraeg.ac.uk, 01267 610400

Telerau: Ar gael ar gais. Gellir trefnu telerau fesul desg hyd at 4 desg neu bris cyfan rhatach am 5-7 desg.