Fflat ar werth yng Nghaerdydd (ger City Gardens)

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Caerdydd
Caerdydd

Disgrifiad

 Fflat dwy stafell wely, dafliad carreg o'r parc. Man parcio penodedig.

Yn agos i barc siopa Capitol (Lecwydd), archfarchnad ASDA, Stadiwm Dinas Caerdydd, a ffyrdd yr A4232 a’r M4.

20 munud ar droed o ganol y dre, arhosfan bws tu allan i'r ystad a dwy orsaf drên gerllaw.

Mynedfa / Cyntedd
Lolfa /Ystafell fwyta 22'10" x 11'10"
Cegin 11'8" x 7'5"
Prif ystafell wely 10'9" x 12'8"
Ail ystafell wely 9'6" x 11'5"
Ystafell ymolchi