Eiddo Masnachol

Trosolwg

Disgrifiad

Elw llynnedd £24,391 (heb gyfri' elw arlwyo felly potensial helaeth i gynhyddu trosiant yn sylweddol)

Ar les - £12,000 y flwyddyn. Bond ar gyfer offer ayyb.
Ar Werth - £330,000

Cysylltwch â Sian - sianifans@hotmail.com