ERROR: http://lleol.cymru/article/detail.php

Query: INSERT INTO Report_Article (article_id, report_type, report_amount, date) VALUES (156, 2, 1, NOW())

 Errno: 1142
 Error: INSERT command denied to user 'o941779'@'infongp-uk17.clienthosting.eu' for table 'Report_Article'
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.239.58.199
    REMOTE_PORT : 45748
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/article/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : article=bungalow-iw-rhentu
    REQUEST_URI : /article/bungalow-iw-rhentu.html
Bungalow i'w Rhentu

Bungalow i'w Rhentu

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Sir Gaerfyrddin
Caerfyrddin

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Beryl

Ffôn: 07969 494960

Disgrifiad

Bungalow i'w rhentu milltir o ysbyty Glangwili, tair milltir o gannol tref Caerfyrddin.
Tair/pedair ystafell wely gyda ystafell ymolchi yn cynnwys bath a cawod.
Ar gael o 1af o Fawrth 2016.
£650 y mis.
Cyswllt: Beryl 07969 494960