Yng Ngolau'r Lleuad

Trosolwg

Pryd: 14/03/2018

Amser: 01:00 pm - 03:00 pm

Lleoliad: Pontio,

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://pontio.co.uk

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau eraill yn edrych ar destunau Cymraeg o fri, byddwn yn dod â phanel o arbenigwyr ynghyd y tro hwn i drafod Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard. Cyhoeddwyd y nofel yn wreiddiol gan Wasg Gee yn 1961 ac mae wedi tanio dychymyg cenedlaethau o bobl yng Nghymru a thu hwnt gyda'i phortread byw o blentyndod ym Methesda dros ganrif yn ôl. Mae wedi'i pherfformio'n rheolaidd fel drama lwyfan hefyd.

Mae ein panel yn cynnwys:
Dr J. Elwyn Hughes
Betsan Llwyd, actor a chyfarwyddwr artistig Theatr Bara Caws
Carys Gwilym, actor
Siôn Trystan, actor

Bydd dau actor o Gymdeithas Drama Gymraeg Prifysgol Bangor yn perfformio rhannau o'r ddrama ar y diwrnod.

Mae'r digwyddiad wedi'i anelu'n arbennig at rai sy'n astudio'r ddrama fel rhan o faes llafur CBAC, ond mae'n agored i bawb.

Cofiwch am gynllun Ewch i Weld gan Gyngor Celfyddydau Cymru y gall ysgolion ei ddefnyddio i ariannu teithiau i weld digwyddiadau o ansawdd uchel ewch i www.arts.wales am fanylion.

Dydd Mercher 14 Mawrth
1-3pm
Stiwdio
£3