Y Tad

Trosolwg

Pryd: 21/02/2018 - 23/02/2018

Lleoliad: Theatr Bryn Terfel, Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://pontio.co.uk

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

“Mae ’na bethau rhyfedd yn digwydd o’n cwmpas ni. Wyt ti’m ’di sylwi?”

Dyma stori ddirdynnol am ŵr sy’n methu deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch ei thad.

Trosiad newydd i’r Gymraeg o Le Père, enillydd Gwobr Molière 2014 am y Ddrama Orau, ac enillydd cystadleuaeth Trosi Drama i’r Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016.

“Dwi yn ’y nhŷ fy hun, tydw? Yndw? . . . Nach’dw?. . . ’Y nhŷ i ydi hwn, yndê?”

Cast yn cynnwys: Dyfan Roberts, Catrin Mara, Dafydd Emyr, Fflur Medi Owen, Rhodri Siôn, Mirain Fflur.

Canllaw oed: 11+

Gostyngiad grŵp ar gael, holwch y Swyddfa Docynnau.

Bydd modd i’r di-Gymraeg ddilyn y perfformiad gydag ap Sibrwd. Manylion: theatr.cymru

Nos Fercher 21 Chwefror
7.30pm (rhagddangosiad)
£14/£12 gostyngiadau

Nos Iau 22 Chwefror
7.30pm
Dydd Gwener 23 Chwefror
2pm a 7.30pm
£15/£13 gostyngiadau

Theatr Bryn Terfel


Sgwrs cyn sioe i rai'n dysgu
Cymraeg Nos Fercher, 21
Chwefror, 6.30pm
Stiwdio

Mae'r tocynnau AM DDIM
ond rhaid eu harchebu
ymlaen llaw

Sgwrs ar ôl y sioe Dydd Iau,
22 Chwefror Theatr Bryn Terfel

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: