Shakespeare's Globe ar Daith

Trosolwg

Pryd: 07/06/2018 - 09/06/2018

Amser: 07:30 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: https://www.pontio.co.uk/online/18Globe

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Shakespeare’s Globe ar daith
The Merchant of Venice, The Taming of the Shrew a Twelfth Night

Nos Iau 7 Mehefin 7.30pm
Dydd Gwener 8 Mehefin 1pm (i ysgolion yn bennaf: Twelfth Night)
Nos Wener 8 Mehefin 7.30pm
Nos Sadwrn 9 Mehefin 7.30pm
Theatr Bryn Terfel
£18-£6.50

Sut oedd cwmni yn teithio yn nyddiau Shakespeare? Pan oedd y theatrau’n cau yn Llundain, rydym yn gwybod y byddai criw bychan o actorion, a oedd yn perfformio amryw o rannau mewn tair neu bedair o ddramâu, yn gadael y ddinas ac yn mynd ar daith. Gwyddom hefyd pan fyddent yn cyrraedd cartref o bwys mai’r penteulu oedd yn dewis pa ddrama neu adloniant y byddent yn ei pherfformio.

Felly, bydd theatr y Globe Shakespeare yn torri tir newydd rhwng Mai ac Awst 2018, gydag wyth actor yn mynd ar daith gan gynnig dewis o dair drama i gynulleidfaoedd: The Merchant of Venice, The Taming of the Shrew a Twelfth Night. Byddant yn perfformio’r tair drama yn y Globe cyn mynd ar daith genedlaethol a rhyngwladol.

Ymunwch â ni yma yn Pontio ar gyfer unig berfformiadau Shakespeare’s Globe yng Nghymru. Ddim yn rhai i osgoi her newydd, byddwn yn trawsnewid Theatr Bryn Terfel i gynnig y profi ad yna o’r ‘Globe’, gyda lle i sefyll yn ogystal ag eistedd. Hefyd, i barhau â’r traddodiad, bydd aelodau mwyaf pwerus y tŷ, sef y gynulleidfa yn yr achos yma, yn cael dewis pa ddrama yr hoffent ei gweld. Bydd hynny’n sicr yn achosi cryn gyffro.

‘Thy frank election make’
(All’s Well That Ends Well, Act 2 Golygfa 3

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: