Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Gorffennaf 2018

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 22 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018 6 - 7:30pm
Clwb Llyfrau Oriel Myrddin

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 05/07/2018

Amser: 06:00 am - 07:30 pm

Ffôn: 01267222775

Arddangosfa Cadair
31 Mawrth – 7 Gorffennaf 2018

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 31/03/2018 - 07/07/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Arddangosfa Pâr
21 Evrill – 7 Gorffennaf
Simon Gaiger · Sam Knight · Mick Sheridan · Chris Williams

Felinfoel Road Llanelli, Carmarthenshire, Wales SA15 3LJ

Pryd: 21/04/2018 - 07/07/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Mae Ballet Cymru yn dychwelyd i Pontio eto eleni, y tro hwn gyda'r bale Cinderella

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 07/07/2018

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

31 Mawrth – 7 Gorffennaf 2018
Cyfres Y Rhes Gefn: Peter Spriggs

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 31/03/2018 - 07/07/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Datblygu Lluniadu yn Oriel Myrddin Gallery // Developing Drawing in Oriel Myrddin Gallery

Datblygu Lluniadu yn yr oriel gyda Seren Stacey

Ydych chi eisoes yn darlunio ac eisiau gwella eich sgiliau?
Ydych chi eisiau gweithio ar eich darlunio arsylwadol, llacio'ch dull o arlunio neu ddatblygu rhagor o dechnegau?

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 07/07/2018

Amser: 02:00 pm - 04:00 pm

Ffôn: 01267222775