Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Mehefin 2018

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 20 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Rydym yn falch iawn o gael Shakespeare's Globe yma yn Pontio, dewch i brofi profiad theatrig gwahanol iawn wrth i ni ymdebygu'r Theatr i'r Globe ei hun!

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 07/06/2018 - 09/06/2018

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Gwyn Llywelyn sy'n holi Charles Duff am ei hunangofiant 'Charley Woods'. Ganwyd Charles Duff yn 1949 a'i cafodd ei fagu ar Ystad y Faenol.

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL56 2TQ

Pryd: 10/06/2018

Amser: 02:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Dydd Iau 7 Mehefin 11am
Sgwrs yn yr Oriel
The Story of the Not-so-Humble Stick Chair gan Richard Bebb

Felinfoel Road Llanelli, Carmarthenshire, Wales SA15 3LJ

Pryd: 11/06/2018

Amser: 11:00 am - 12:00 pm

Ffôn: 01267222775

Ymunwch â Llenyddiaeth Cymru yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd am ddiwrnod o sgyrsiau a chyflwyniadau dwyieithog gan arbenigwyr am rôl y celfyddydau yn y maes iechyd a llesiant. Bydd y diwrnod yn gyfle i wrando a dysgu yng nghwmni siaradwyr gwadd o feys

Llanystumdwy Criceth, Gwynedd, Cymru LL52 0LW

Pryd: 16/06/2018

Amser: 10:30 am - 04:30 pm

Ffôn: 01766522811

Gig gyda Gwenno ac R.Seiliog yn cefnogi!

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 22/06/2018

Amser: 07:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28