Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Tachwedd 2017

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Hanner Tymor yn yr Amgueddfa Wlân – Printio’r Gorffennol
Gweithdai am ddim gyda’r artist lleol, Meinir Mathias, a’r gydweithfa gelf, Rhôd, yn yr Amgueddfa Wlân, Dre-fach Felindre, SA44 5UP

Wool Museum, Dre-fach Felindre SA44 5UP

Pryd: 01/11/2017

Amser: 11:00 am - 04:00 pm

Ffôn: 01267222775

Noson yng nghwmni Wil Tan a Bach a Mawr.
Tocynnau £8 (£7 i aelodau) ar gael o siop Cwpwrdd Cornel Llangefni neu Menter Mon 01248 725 700
Noson o adloniant pur!

LLangefni Llangefni, Ynys Môn, Cymru

Pryd: 11/11/2017

Amser: 07:30 pm - 09:30 pm

Ffôn: 07792 339486

Noson yng nghwmni Wil Tan a Bach a Mawr.
Tocynnau £8 (£7 i aelodau) ar gael o siop Cwpwrdd Cornel Llangefni neu Menter Mon 01248 725 700
Noson o adloniant pur!

LLangefni Llangefni, Ynys Môn, Cymru

Pryd: 11/11/2017

Amser: 07:30 pm - 09:30 pm

Ffôn: 07792 339486

Llety Arall - rhannu newyddion â buddsoddwyr a darpar-buddsoddwyr

Dewch i glywed y diweddaraf nos Iau (16/11/17) am 7yh yng Nhaffi Te a Cofi Caernarfon am y fenter gymunedol i brynu adeilad ar Stryd y Plas a'i drawsnewid yn llety i ymwelwyr.

Y Maes Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 2NA

Pryd: 16/11/2017

Amser: 07:00 pm - 08:00 pm

Ffôn: 07973 820580

Dewch yn llu!
Mynediad am ddim!
Cyfle i ddechrau a gorffen eich siopa 'dolig dan un to!
Rhai o'r hen ffefrynnau yn dychwelyd, ond llwyth o fusnesau newydd cyffrous yn ymuno â ni!
Am restr cyflawn - ewch i'n tudalen Facebook.

Mydroilyn Cymru

Pryd: 26/11/2017

Amser: 11:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 07875777234