Gŵyl Gerdd Bangor

Trosolwg

Pryd: 03/02/2018

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://pontio.co.uk

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Caiff Cerddoriaeth y Bydysawd seinio yng nghyngerdd y pianydd a’r cyfansoddwr amryddawn Zubin Kanga, sy’n cynnwys comisiynau newydd gan Maja Palser a Claire Victoria Roberts, ynghyd â darnau eiconig gan George Crumb a Patrick Nunn.

Yn Theatr Bryn Terfel a than arweiniad Scott Wilson bydd data gwyddonol o Wrthdrawydd Hadron yn sail i greu synau electronic byw yng nghyngerdd Electroacwsteg CYMRU ac Ymchwil Electroacwstig Ensemble Birmingham (BEER), ynghyd â cherddoriaeth acwsmatig gan Jo Thomas a chomisiwn newydd gan Ed Wright.

Drwy gydol y diwrnod cynhelir y digwyddiadau eraill o fewn gwahanol leoliadau yn Pontio, gyda chyfle i brofi y Planetariwm, cerddoriaeth i’r ieuengaf ohonom gyda Marie-Claire Howorth a chreu synau electronig oddi ar wefan BEER. Cawn ein cyfareddu gan gyfansoddiadau myfyrwyr a berfformir gan Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor a chaiff offerynwyr lleol gyfle i fyr fyfyrio dan arweiniad Ensemble Fusion Prifysgol Bangor. Ceir digwyddiadau eraill megis dosbarth meistr piano a syllu ar y sêr ar y nos Wener.

* Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i www.gwylgerddbangor.org.uk


PRIF GYNGHERDDAU

02/02/2018

Dosbarth Meistr Piano *
Zubin Kanga (piano)
(mewn cydweithrediad â CGWM,
GYWM a PB)
Neuadd Mathias, Ysgol Cerddoriaeth, PB
4pm
£15 cyfranogwyr/£3 arsylwyr

03/02/2018

The Music of the Spheres
Zubin Kanga (piano)
Stiwdio
1pm
£12/£10/£5 myfyrwyr a dan 18

Dark Matter
BEER + Electroacwstig CYMRU
Theatr Bryn Terfel
7.30pm
£15/£12/£5 myfyrwyr a dan 18

DIGWYDDIADAU AM DDIM

02/02/2018

Profiad Syllu Sêr Bangor *
Ymgynnull yng Nghyntedd Ysgol Cerddoriaeth
6.30-8pm/ 8-9.30pm/ 9.30-11pm

03/02/2018

Camau Nesaf Cerdd *
gyda Marie-Claire Howorth
(addas ar gyfer plant 4 i 7 oed, gyda
goruchwyliaeth rhiant/gwarcheidwad)
Lefel 0
10-11am/11am-12pm

Digwyddiad Planetariwm *
(addas ar gyfer oedran 10 i fyny)
Ystafell Cemlyn Jones, Lefel 2
10am-12pm - Pob hanner awr

12.00pm
Great Equatorial (David Bedford)
Mannau cyhoeddus Pontio

DIGWYDDIADAU AM DDIM

Moon
Ensemble Fusion Prifysgol Bangor
Bar Ffynnon
14.15pm

Sesiwn A) Gweithdy Dark Matter *
Ystafell Cemlyn Jones, Lefel 2
Sesiwn B) Byr fyfyrio Cerddorol
Bar Ffynnon
3-4pm/4-5pm

Orbit
Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor
Lefel 2
5pm

Sgwrs cyn y cyngerdd a Derbyniad yr Ŵyl *
Ystafell Cemlyn Jones, Lefel 2
6pm

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: