Gwnewch eich golosg eich hun // Make your own charcoal

Trosolwg

Pryd: 22/02/2018

Amser: 11:00 am - 03:00 pm

Lleoliad: National Botanical Gardens of Wales

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Middleton Hall, Llanarthne Caerfyrddin , Sirgaerfyrddin, Cymru SA32 8HN

Gwefan: http://www.orielmyrddingallery.co.uk/

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Kathryn Campbell

Ffôn: 01267222775

Disgrifiad

Dewch i ddysgu am wneud siarcol, ar raddfa fach ac ar raddfa fawr, a gwneud eich siarcol eich hun i fynd ag e adref gyda chi. Cewch gyfle i archwilio ystâd ehangach y Gerddi Botaneg Cenedlaethol a thynnu lluniau yno, a dysgu am y gwaith sy’n cael ei wneud i adfer y tirlun rhestredig hardd gradd 2. Mynediad am ddim i’r gerddi yn cynnwys.