Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Gig gyda Gwenno ac R.Seiliog yn cefnogi!

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 22/06/2018

Amser: 07:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Noson Lansio Testunau Eisteddfod Môn 2019

Ffermwyr Ifanc Môn yn cyflwyno Noson Lansio Testunau Eisteddfod Môn 2019 yng nghwmni Band 6.
Cartio Môn, Bryngwran, nos Iau, 28 Mehefin, 7yh.
Tocyn £10 - ar gael o Ganolfan CFfI Môn, Cae Sioe, neu trwy ffonio 01407 720256.
Croeso cynnes i bawb!

Bryngwran, Ynys Môn, Cymru LL65 3PA

Pryd: 28/06/2018

Amser: 07:00 pm - N / A

Ffôn: 01407720256

Yn newydd sbon yn 2018, Bardd ydi'r sioe ddiweddaraf gan yr hip-hopwyr o fri Martin Daws (Awdur Ieuenctid Cymru 2013-16) ac Ed Holden/Mr Phormula (Pencampwr Lwpio Cymru 2016).

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 30/06/2018

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Penwythnos llawn o berfformiadau, gweithdai, a gweithgareddau i blant 0-12 a'u teuluoedd. Ymunwch a ni am benwythnos hwyliog llawn dychymyg.

Raikes Lane, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, Cymru CH71YA

Pryd: 27/07/2018 - 29/07/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01352 701521