Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Crys a Maffia Mr Huws gyda Mabinogi a DJ Rhys Mwyn

Dydd Sadwrn 27 Ionawr
8pm
Theatr Bryn Terfel
£10/£8 gostyngiadau

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 27/01/2018

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Gŵyl Gerdd Bangor

Gŵyl Gerdd Bangor 2018
Thema: GOFOD
Dydd Sadwrn 3 Chwefror
Drwy’r Dydd

Bydd Gŵyl Gerdd Bangor yn gyfle i archwilio gofod, planedau, sêr a galaethau drwy gyfrwng cerddoriaeth a gwyddoniaeth a fydd yn ysbrydoliaeth i’r teulu cyfan.

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 03/02/2018

Ffôn: 01248 38 28 28

Ffordd Deiniol Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 24/02/2018

Amser: 10:30 am - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Mae Eugene Onegin yn cyfuno stori rymus a thorcalonnus Pushkin gyda thelynegiaeth ysgubol Tchaikovsky mewn ymchwiliad trawiadol i themâu cariad, marwolaeth, bywyd a chonfensiwn.

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 08/03/2018

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor

Mae Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor yn ôl yn Theatr Bryn Terfel gyda chyngerdd arbennig

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 10/03/2018

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28