Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Arddangosfeydd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Edefyn Tywyllach // A Darker Thread

Mae gan Gymru draddodiad cydnabyddedig o greu tecstilau ymarferol ac addurnol sydd wedi’u dylunio mewn modd arbennig.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: Dyddiol

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Clwb Llyfrau Ephemeral Coast yn Oriel Myrddin // Ephemeral Coast Book Club at Oriel Myrddin

Ochr yn ochr â’n harddangosfa Oceans:Surface/Below (rhan o’r gyfres Ephemeral Coast yn Ne Cymru) byddwn yn darllen The Rings of Saturn gan W.G. Sebald.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 29/06/2017

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01267222775

Arddangosfa Criw Celf Exhibition

Mae Criw Celf yn brosiect a ariannwyd gan Gungor Celfyddudau Cymru sy’n cynnig dosbarthiadau meistr celf ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol.

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1LH

Pryd: 17/06/2017 - 01/07/2017

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Arddangosfa Oceans: Surface/below Exhibition

Fel rhan o gyfres o arddangosfeydd a digwyddiadau, cyflwynir gwaith yr artistiaid o’r Unol Daleithiau Pam Longobardi a Diana Heise.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 20/05/2017 - 08/07/2017

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267 222775

Clwb Artistiaid Ifanc // Young artists club

Clwb celf creadigol ar gyfer pobl ifanc 8 – 11 oed

Church Lane, Carmarthen Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1LH

Pryd: 01/07/2017 - 15/07/2017

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Arddangosfa: Diffodd yr Awen - Hedd Wyn ac Edward Thomas

Arddangosfa: Diffodd yr Awen - Hedd Wyn ac Edward Thomas

Rhiw Penglais, Aberystwyth. SY23 3BU Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Pryd: 18/02/2017 - 02/09/2017

Amser: 09:30 am - 05:00 pm

Ffôn: (01970) 632 471