Charley Bach: Gwyn Llywelyn yn sgwrsio gyda Charles Duff

Trosolwg

Pryd: 10/06/2018

Amser: 02:30 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL56 2TQ

Gwefan: https://www.pontio.co.uk/online/18Charley

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Tyfodd Charles Duff i fyny mewn llawer byd gwahanol yr un pryd. Fel enffi lâd, roedd un yn arwain i'r llall, ond eto roedd pob un yn wahanol ac yn hunan-gynhwysol.

Ym mhlasty ei deulu, Y Faenol, roedd aelodau o'r teulu brenhinol yn cymysgu gyda pherthnasau ecsentrig ac wynebau cyfarwydd hudolus. Yn cadw cwmni iddynt roedd cast lliwgar o gogyddion, nanis a bwtleriaid. Yn Llundain, cyfarfu Charley â chariadon gwrywaidd ei dad a rhai lesbiaidd ei fam, yn ogystal ag arlunwyr, cerddorion a chyfarwyddwyr blaenllaw. Trwy'r theatr, darganfu ei swyddogaeth yn y byd academaidd a dysgu.

Ond nid oedd y bydoedd hyn yn cyd-fodoli mewn cytgord. Wrth i'r ystâd wynebu distryw a phriodas ei rieni'n chwalu, roedd perthynas Charley â'i deulu'n chwerwi a madru. Roedd yn hysbys ei fod wedi'i fabwysiadu, a bu dyfalu ynglŷn â'i dras yn fodd i danio sibrydion y mae llawer yn credu ynddynt hyd heddiw.

Mae Charley's Woods, hunangofi ant hynod drawiadol Charles Duff, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn rhoi darlun manwl a gonest o'r cylchoedd rhyfeddol y mae wedi byw ynddynt. Ond yn fwy na dim, mae'n ddisgrifi ad teimladwy o ddatblygiad personol ac ysbrydol mab mabwysiedig ac yn fyfyrdod ar faterion yn ymwneud â dosbarth, diwylliant ac ymholiad am ymdeimlad o berthyn.

Arweinir y sgwrs gan un o ddarlledwyr amlycaf Cymru, Gwyn Llywelyn, a bydd holi ac ateb i ddilyn
Oed: 16+