2071 prosiect amgylcheddol

Trosolwg

Pryd: 07/02/2018

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Lleoliad: Neuadd Dwyfor

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

19 Stryd Penlan Pwllheli, Gwynedd, Cymru LL53 5DE

Gwefan: http://cwmnipendraw.com

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01745704088

Disgrifiad

Beth yw’r ffordd orau o gyflwyno trafodaeth am newid hinsawdd i gynulleidfa theatr? Dyna’r her y mae cwmni theatr Cwmni Pendraw wedi’i gosod iddo’i hun.
Mae’r Cwmni, sydd yn arbenigo mewn cyflwyno hanes a gwyddoniaeth i’r theatr, yn teithio o amgylch Cymru gyda 2071, prosiect sy’n seiliedig ar eiriau gwyddonydd newid hinsawdd sydd ymysg arbenigwyr blaenllaw'r byd yn y maes.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: