Ysgogydd Prosiect ‘Y Digwyddiad’

Trosolwg

Mae’r Fenter yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio fel ysgogydd ar brosiect newydd a chyffrous ymhlith ieuenctid Sir Benfro. Nod prosiect ‘Y Digwyddiad’ yw ennyn diddordeb plant a phobl ifanc...

Cyflogwr: Menter Iaith Sir Benfro

Cyflog: £17,714 - £19,742

Dyddiad Cau: 13/10/2017 (281 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Menter Iaith Sir Benfro Tŷ’r Ysgol, Ysgol y Preseli Crymych , Sir Benfro, Cymru SA41 3QH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01239 831129

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Fenter yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio fel ysgogydd ar brosiect newydd a chyffrous ymhlith ieuenctid Sir Benfro. Nod prosiect ‘Y Digwyddiad’ yw ennyn diddordeb plant a phobl ifanc o gefndiroedd Cymraeg a di-Gymraeg mewn cerddoriaeth gyfoes wreiddiol o bob math a hefyd creu cysylltiadau â mentrau cyffelyb led Cymru.

Rôl yr ysgogydd fydd arwain, hyrwyddo a chefnogi'r amryfal weithgareddau yn deillio o bartneriaeth y prosiect gan sicrhau llais cryf i bobl ifanc.


Cyflog: £17,714-£19,742 (yn ddibynnol ar brofiad)

(Cytundeb penodol tan 2019)

Am fwy o fanylion cysylltwch â Rhidian Evans,
Menter Iaith Sir Benfro, Tŷ’r Ysgol, Ysgol y Preseli, Crymych, SA41 3QH
01239 831129
rhidian@mentersirbenfro.com
neu os am ymgeisio anfonwch lythyr cais a chopi o’ch CV cyfredol yn cynnwys enw dau ganolwr

Dyddiad cau: 12.00 canol dydd - Dydd Gwener, 13 Hydref, 2017

Dyddiad Cyfweld: 20 Hydref, 2017

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*