Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Trosolwg

Rhoi cyngor a chefnogaeth lefel gyntaf i'r gweithlu, gan gyfathrebu â staff a datrys/uwchgyfeirio ymholiadau. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda'r Swyddogion AD a'r Rheolwr AD i ddarparu...

Cyflogwr: Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Cyflog: £21,234 – £27,621

Dyddiad Cau: 15/03/2018 (274 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd Parc Cathays Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflog: (Gradd D) £21,234 – £27,621 y flwyddyn (codiad cyflog yn yr arfaeth)

Contract Parhaol - Oriau: 35 awr y wythnos

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 15 Mawrth 2018, cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Prif ddiben y swydd:
Rhoi cyngor a chefnogaeth lefel gyntaf i'r gweithlu, gan gyfathrebu â staff a datrys/uwchgyfeirio ymholiadau. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda'r Swyddogion AD a'r Rheolwr AD i ddarparu gwasanaeth AD proffesiynol, ymgynghorol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, gan alluogi sefydliad llwyddiannus lle gall staff gyrraedd eu llawn botensial.

Bydd angen i ddeiliad y swydd ddefnyddio amrediad o systemau AD gan gynnwys Ciphr, a dilyn prosesau wedi'u diffinio'n glir er mwyn darparu gwasanaethau gweithrediadol. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n annibynnol i ateb ymholiadau a chefnogi gwaith achos hyd at lefel cymhlethdod canolig, ond bydd yn cydweithio â'r tîm i reoli materion a phrojectau mwy cymhleth.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)