Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Trosolwg

Darparu cyngor ac arweiniad i weithwyr a thimau rheoli ynghylch materion ym maes cysylltiadau gweithwyr fel y bo’n briodol. Rheoli a chynnal dogfennau a phrosesau gweinyddu’n ymwn

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Cyflog: £24,709.73 - £27,274.92

Dyddiad Cau: 18/07/2018 (250 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Uned 4 Parc Busnes Pont Steffan Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru SA48 7HH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0345 606 7654

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Diben cyffredinol:

Darparu cyngor ac arweiniad i weithwyr a thimau rheoli ynghylch materion ym maes cysylltiadau gweithwyr fel y bo’n briodol. Rheoli a chynnal dogfennau a phrosesau gweinyddu’n ymwneud ag adnoddau dynol, yn enwedig o safbwynt llunio contractau cyflogaeth; a chyflawni swyddogaeth fisol y Gymdeithas o ran y gyflogres.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion y swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Disgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)