Ymchwilydd Nawdd

Trosolwg

Mae’r swydd hon yn ymwneud ag ymchwilio ffynonellau nawdd o gyfeiriadau newydd a nawdd amgen ar gyfer rhaglen waith y cwmni.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Cyflog: £15600 - £23200 pro rata

Dyddiad Cau: 25/11/2017 (362 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cwmni Theatr Arad Goch Stryd y Baddon Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2NN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 617998

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cwmni Theatr Arad Goch, un o brif gwmnïau theatr Cymru sydd yn creu ac yn cyflwyno gwaith theatr broffesiynol i gynulleidfaoedd ifanc, am benodi aelod newydd i’r staff.

Ymchwilydd Nawdd (0.2 – 0.4):

Mae’r swydd hon yn ymwneud ag ymchwilio ffynonellau nawdd o gyfeiriadau newydd a nawdd amgen ar gyfer rhaglen waith y cwmni.

Cysyllter â Jeremy Turner am fwy o wybodaeth. Croesawir ymholiadau cychwynnol dros y ffôn.

Dylid anfon ceisiadau ar ffurf C.V. a datganiad byr o’ch diddordeb yn y gwaith a’ch rhesymau dros ymgeisio at: Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch jeremy@aradgoch.org Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru ffôn: 01970.617998

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*