Uwch Swyddog TGCh

Trosolwg

Ar hyn o bryd recriwtiwn Uwch Swyddog TGCh i gynnal a datblygu systemau TGCh y Cyngor a chefnogi ein defnyddwyr. Hanfodol yw gwybodaeth estynedig o reoli parthau Windows o ran...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: £30,344 - £39,900

Dyddiad Cau: 15/03/2018 (368 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cyngor Celfyddydau Cymru Plas Bute, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch Swyddog TGCh

Parhaol, llawn amser - 37 awr yr wythnos

Gradd D - £30,344-£39,900 gan ddibynnu ar brofiad

Caerdydd

A ydych yn rhywun medrus, creadigol a phrofiadol iawn sy'n mwynhau nodi problemau i gynnig atebion? Os felly, efallai mai chi yw'r person y chwiliwn amdano. Ar hyn o bryd recriwtiwn Uwch Swyddog TGCh i gynnal a datblygu systemau TGCh y Cyngor a chefnogi ein defnyddwyr. Hanfodol yw gwybodaeth estynedig o reoli parthau Windows o ran AD/ADFS/DNS/DHCP/WSUS/GPO/WDS a gweinyddu/cefnogi Microsoft HyperV, IIS, Exchange ac MS Office gan gynnwys SharePoint a dymunol yw meddu ar brofiad o'r rhan fwyaf o'r canlynol: Office 365, SQL, switsys Cisco a wal dân ASA, sgript PowerShell, IP PBX/teleffoni, Android OS, MS Skype i Fusnes/VOIP, cynadledda fideo, encryptio disgiau, gweithlif SharePoint.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol am y swydd ond nid yn hanfodol.

Anfonwch geisiadau drwy e-bost: AD@celf.cymru

Gweithredwn bolisi cyfle cyfartal am recriwtio a chroesawn yn wresog geisiadau oddi wrth bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*