Uwch-gyfieithydd

Trosolwg

Mae Uned Gyfieithu Awdurdod Lleol Abertawe yn chwilio am Uwch-gyfieithydd i ymuno â'r tîm yng Nghanolfan Gymraeg Mynydd-bach, Abertawe.

Cyflogwr: Dinas a Sir Abertwe

Cyflog: £27,668 - £30,785

Dyddiad Cau: 23/10/2017 (271 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Canolfan Gymraeg Mynydd-bach, Abertawe Abertawe, Abertawe, Cymru SA5 7HP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sarah Gray, Pennaeth yr Uned Gyfieithu

Ffôn: 01792 762470

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Uned Gyfieithu Awdurdod Lleol Abertawe yn chwilio am Uwch-gyfieithydd i ymuno â'r tîm yng Nghanolfan Gymraeg Mynydd-bach, Abertawe. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cyfieithu deunyddiau ysgrifenedig i holl adrannau'r cyngor yn raenus, gan gynnal safonau gwaith uchel yr Uned, prawf-ddarllen, golygu a chywiro gwaith, mentora aelodau newydd/dan hyfforddiant o'r Uned, a dirprwyo pan fydd y Pennaeth yn absennol.

Yn ogystal â'r cyfle i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar, mae'r Uned yn rhoi pwyslais ar ddatblygiad proffesiynol parhaus a hyfforddiant cyson. Cynigir amodau gwaith hyblyg e.e. rhannu swydd, oriau hyblyg.

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach, cysylltwch â Sarah Gray, Pennaeth yr Uned Gyfieithu ar 01792 762470 neu anfonwch e-bost at Sarah.Gray@swansea.gov.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)