Trefnydd Cynorthwyol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Trosolwg

Mae’r Urdd yn chwilio am Drefnydd Cynorthwyol i ymuno â’r Adran Eisteddfod a Chelfyddydau i arwain ar faterion ac agweddau celfyddydol, cystadleuol, arddangosfeydd a gweithgareddau amrywiol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £25,043 (Pwynt 1) - £29,032 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 20/07/2018 (242 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn,

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Aled Sion

Ffôn: 01678 541014

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Eisteddfod yn benllanw blwyddyn o weithgaredd i gystadleuwyr, i wirfoddolwyr ac i’r tîm o staff sy’n trefnu’r ŵyl. Daw 15,000 o gystadleuwyr i’r Genedlaethol ac mae dros 48,000 o enwau yn cael eu cofrestru’n flynyddol i gystadlu yn yr eisteddfodau cylch.

Mae’r Eisteddfod yn gweithredu trwy gyfres o bwyllgorau lleol o dan adain y Pwyllgor Gwaith, e.e. cerddoriaeth, dawns, celf, cerdd dant, technegol, cyllid, pwyllgorau apêl, ayb. Ceir hefyd cyfres o Banelau Canolog cenedlaethol sy’n goruchwylio gwaith y pwyllgorau lleol. Yn cydlynu’r cyfan mae Bwrdd yr Eisteddfod a’r Celfyddydau.

Bydd angen i’r Trefnydd Cynorthwyol gydweithio yn agos gyda’r Trefnydd, y ddau drefnydd cynorthwyol arall a gweddill staff yr adran a’r mudiad, ynghyd â nifer o sefydliadau allanol a llu o wirfoddolwyr lleol a chenedlaethol. Er nad Adran yr Eisteddfod yn uniongyrchol sy’n trefnu eisteddfodau cylch a sir, mae’r adran yn cydweithio a chyfathrebu’n agos iawn gyda Swyddogion Datblygu’r Urdd ym mhob rhanbarth trwy Gymru.

Ar unrhyw adeg, mae trefniadau amryw o eisteddfodau’r Urdd ar y gweill. Cynhelir Eisteddfod 2019 ym Mae Caerdydd ac Eisteddfod 2020 yn Sir Ddinbych ac rydym newydd gynnal cyfarfod cyhoeddus yn cadarnhau y bydd Eisteddfod yr Urdd 2021 yn Sir Gaerfyrddin. Yn ogystal â threfnu’r Eisteddfod, mae’r adran hefyd yn gyfrifol am drefniadau Cwmni Theatr Genedlaethol yr Urdd ac Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Cynllun Corfforaethol 2016-2019  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)