Trefnydd a Chynhyrchydd Cynorthwyol x 1 (0.5)

Trosolwg

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am aelod o staff rhan amser i gynorthwyo gyda threfniadau’r Ŵyl Agor Drysau, yr unig ŵyl ryngwladol broffesiynnol yng Nghymru i bobl ifanc a phlant.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Cyflog: £19,319 - £22,341 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 20/07/2018 (242 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Arad Goch Stryd y Baddon Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2NN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 617998

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am aelod o staff rhan amser i gynorthwyo gyda threfniadau’r Ŵyl Agor Drysau, yr unig ŵyl ryngwladol broffesiynnol yng Nghymru i bobl ifanc a phlant.

Swydd rhan amser (20 awr y wythnos yn arferol, ond yn llawn amser o fis Chwefror tan ddiwedd y cytundeb).

Gellir ymgeisio hefyd am y swydd Swyddog Marchnata x 1 (0.5) a byddwn yn ystyried penodi’r un person i’r ddwy swydd.

Cyfnod penodol: o ganol mis Awst / ddechrau mis Medi 2018 hyd at ddiwedd mis Mawrth / ganol mis Ebrill 2019.

Am fanylion pellach a swydd ddisgrifiad cysylltwch â:
Angharad Lewis;
Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN.
Ffôn / Tel: 01970 617998
e-bost: angharad@aradgoch.org

Dylai ceisiadau fod ar ffurf llythyr cais a C.V. (yn enwi dau ganolwr ac yn cynnwys eu cyfeiriadau, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost).

Dylid danfon ceisiadau erbyn 5pm ar yr 20fed o Orffennaf 2018.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*