Cyfieithydd Testun

Trosolwg

Darparu gwasanaeth cyfieithu testun o safon i Aelodau Cynulliad a'u staff, ac i'r cyhoedd, a hynny heb oruchwyliaeth gan gadw mewn cof eich bod yn gweithio mewn awyrgylch wleidyddol.

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: Band Rheoli 2 (£26,917 - £36,909)

Dyddiad Cau: 11/12/2017 (313 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd Testun

Cyflog: Band Rheoli 2 (£26,917 - £36,909) ynghyd â lwfans recriwtio a chadw (£3,191.30)

*Byddwn yn penodi ar waelod y band cyflog fel arfer*

Diben y swydd:

Darparu gwasanaeth cyfieithu testun o safon i Aelodau Cynulliad a'u staff, ac i'r cyhoedd, a hynny heb oruchwyliaeth gan gadw mewn cof eich bod yn gweithio mewn awyrgylch wleidyddol.

Mae cyfieithwyr yn atebol i'r uwch-gyfieithydd testun a phennaeth y gwasanaeth.

Tasgau allweddol:

cyfieithu testun o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg;
gweithio'n annibynnol ac fel aelod o dîm ehangach er mwyn cynhyrchu gwaith o safon o fewn amserlenni tyn;
derbyn arweiniad a chyngor rheolwyr ac ymgymryd ag unrhyw dasgau rhesymol yn ôl y gofyn;
parchu cyfrinachedd ac ymdopi â gweithio'n effeithiol mewn awyrgylch wleidyddol;
defnyddio systemau technoleg gwybodaeth y gwasanaeth yn effeithiol gan feistroli'r feddalwedd berthnasol.

Patrwm gwaith:
Mae’r swydd hon yn un amser llawn, er y caiff trefniadau gweithio hyblyg eu hystyried yn amodol ar ddiwallu anghenion y Cynulliad a’i Aelodau.

Dyfynnwch gyfeirnod: AC-029-17

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)