Swyddog y Cyfryngau Cymdeithasol

Trosolwg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £27,285 - £32,548 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/06/2018 (295 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 628555

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog y Cyfryngau Cymdeithasol

Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

36.5 awr yr wythnos

Gradd 6: £27,285 - £32,548 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Swydd barhaol o fewn Adran Marchnata a Denu Myfyrywyr yw hon. Mae Swyddog y Cyfryngau Cymdeithasol yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith hybu'r Brifysgol i wahanol gynulleidfaoedd. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus baratoi a phostio gwybodaeth fanwl a phenodol ar y cyfryngau cymdeithasol i gynorthwyo blaenoriaethau strategol y Brifysgol o ran denu israddedigion ac uwchraddedigion.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Angharad Evans, Rheolwr Marchnata, ar anj27@aber.ac.uk.

Cyf: MSR.18.1942
Dyddiad Cau: 4 Mehefin 2018
Dyddiad Cyfweld: 20 Mehefin 2018

Sefydliad Dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun laith Gymraeg ac yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*