Swyddog Sefydlu a Symud (Y De Ddwyrain) (x2 swydd)

Trosolwg

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 30/01/2018 (263 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Gweler y Swydd Ddisgrifiad

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwenllian Lansdown Davies

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol sef sefydlu ac agor isafswm o ddau Gylch Meithrin/Ti a Fi mewn ardal ddaearyddol benodol mewn blwyddyn. Disgwylir y bydd y Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi cyntaf yn agor yn nhymor yr Hydref 2018. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel a chyd-weithio ag eraill.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)