Swyddog Prosiect Cymru-Tsieina

Trosolwg

Bydd Swyddog Prosiect Cymru-Tsieina yn chwarae rhan allweddol drwy weithio ar y gweithgareddau sydd yng Nghynllun Gweithredu Cymru-Tsieina, gan gefnogi Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: £23,649 - £31,700 pro rata

Dyddiad Cau: 27/11/2017 (360 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd, Caerfyrddin neu Bae Colwyn

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Prosiect Cymru - Tsieina

Rhan amser, 2 ddiwrnod yr wythnos

Tymor penodol o Ionawr 2018 hyd at Fedi 2018

Gradd C: Cyflog blynyddol £9,459 - £12,680 (£23,649 - £31,700 pro rata) yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd, Caerfyrddin neu Bae Colwyn.

Bydd Swyddog Prosiect Cymru-Tsieina yn chwarae rhan allweddol drwy weithio ar y gweithgareddau sydd yng Nghynllun Gweithredu Cymru-Tsieina, gan gefnogi Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio o fewn y celfyddydau, ac yn meddu ar wybodaeth gadarn o ddarpariaeth a gweithgarwch celfyddydol yng Nghymru. Mae gwybodaeth ynghylch gweithio yn Tsieina neu mewn cyd-destun rhyngwladol arall yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, yn ogystal â phrofiad o reoli prosiectau ar lefel ryngwladol. Mae profiad o weithio gyda sefydliadau llywodraethol a rhyngwladol yn ddymunol, ond nid yn hanfodol.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â galluoedd profedig mewn TG a’r gallu i gynnal sgwrs yn hyderus, yn ysgrifenedig ac ar lafar, er mwyn cynnal perthnasau effeithiol ar lefelau uwch, yn fewnol ac yn allanol. Mae disgwyliad i’r ymgeisydd llwyddiannus deithio ledled Cymru, gwledydd Prydain ac yn rhyngwladol o bryd i’w gilydd.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Mae’r gallu i siarad Mandarin hefyd yn ddymunol ar gyfer y swydd hon, ac mae’r parodrwydd i ddysgu Mandarin sylfaenol yn hanfodol.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn. Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 27 Tachwedd 2017
Dylid anfon ffurflenni cais at AD@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Yn ogystal â cheisiadau uniongyrchol, byddwn hefyd yn croesawu ceisiadau ar gyfer secondiad ar gyfer y swydd hon.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)