Swyddog Plant a Phobl Ifanc Ynys Môn

Trosolwg

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc Ynys Mon i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 5: £19,442 - £22,539

Dyddiad Cau: 18/07/2018 (244 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd, Ynys Môn Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Rogers

Ffôn: 07976 003320

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cytundeb hyd at Awst 2019 yn y lle cyntaf. Mae’r swydd wedyn yn hollol ddibynnol ar gadarnhad parhad grant gan Ymddiriedolaeth Mon..

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc Ynys Mon i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol drwy gydweithio a’r Awdurdod Addysg a’r ysgolion.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)