Swyddog Plant a Phobl Ifanc Wrecsam (rhan amser, tymor ysgol)

Trosolwg

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc Wrecsam i ddefnyddio eu Cymraeg o fewn ac allan i’r Ysgol drwy gydweithio a’r Awdurdod Addysg a'r ysgolion

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £19,442 - £22,539 pro rata

Dyddiad Cau: 18/05/2018 (250 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa’r Urdd, Coleg Cambria, Wrecsam LL13 7UH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Rogers

Ffôn: 07976 003320

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif nod y swydd yw cynyddu cyfleoedd Cyfrwng Cymraeg ar y cyd ag holl ystod ysgolion cyfrwng Cymraeg, Saesneg a dwy ffrwd Gynradd ac Uwchradd Wrecsam drwy gydweithio a phartneriaid allweddol megis yr Awdurdod Lleol e.e. Tîm Ymgynghorol y Gymraeg a’r ysgolion y Fwrdeistref.

Wrth wneud, byddwch yn hyrwyddo’r Gymraeg mewn ysgolion drwy weithgarwch amrywiol gan eu cefnogi i gyrraedd targedau'r a mentrau hybu defnydd anffurfiol o’r Gymraeg trwy gynlluniau megis Siarter Iaith, Cymraeg Campus a PCAI a chynlluniau fydd yn ymateb i’r Fframwaith cenedlaethol arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer defnydd anffurfiol o’r Gymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)