Swyddog Marchnata

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,238 - £22,434

Dyddiad Cau: 30/01/2018 (263 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Y Ganolfan Integredig Boulevard de Saint Brieuc Aberystwyth, Cymru SY23 1PD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iola Jones

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd gan y person a benodir wybodaeth am farchnata gan gynnwys y dulliau cyfathrebu diweddaraf ynghyd â sgiliau rhyngbersonol da. Mae hon yn swydd ddelfrydol i ddatblygu sgiliau marchnata ymhellach ac yn gyfle i ennill profiad gwerthfawr yn y maes yn enwedig yn y maes cyfryngau cymdeithasol. Mae’r gallu i weithio’n hyblyg, yn annibynnol ac fel rhan o dîm yn hanfodol ynghyd â chyfrannu’n greadigol a brwdfrydig at waith y Mudiad.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleon Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)