Swyddog Ieuenctid hŷn RhCT

Trosolwg

Mae’r Fenter Iaith yn awyddus i benodi person brwdrydig sydd a gwybodaeth eang o ddiwylliant cyfoes Cymraeg i arwain a threfnu gweithgareddau amrywiol i bobl ifanc hŷn y Sir

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £21,004 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/02/2018 (337 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

9A Y Stryd Fawr PONTYPRIDD Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF371QJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Einir Sion

Ffôn: 1443407570

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Fenter Iaith yn awyddus i benodi person brwdrydig i weithio fel rhan o dîm y Fenter i sicrhau llais a gweithgareddau amrywiol i bobl ifanc hŷn y Sir. Mae profiad o waith ieuenctid yn hanfodol ond rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd â gwybodaeth eang am ddiwylliant cyfoes Cymraeg ac sy’n barod i feddwl a gweithredu’n greadigol er mwyn hyrwyddo a chodi awydd pobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg. Bydd y swyddog yn cydweithio â’r Urdd ac adran ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Bydd angen y gallu i gyfathrebu ar bob lefel, ac i ddatrys problemau’n ddiplomyddol yn ogystal â’r gallu i weithio yn annibynnol, o dan bwysau, a chyfathrebu’n dda gan arwain gweithredoedd a syniadau pobl ifanc.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)