Swyddog Ieuenctid Brycheiniog a Maesyfed (21 awr yr wythnos)

Trosolwg

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i bobl ifanc Brycheiniog a Maesyfed i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £19,442 - £22,539 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/06/2018 (273 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Urdd Gobaith Cymru Rhanbarth Brycheiniog

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Rogers

Ffôn: 07976 003320

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y mae'r Urdd yn chwilio am Swyddog Ieuenctid i gynorthwyo’r Swyddog Datblygu gyda holl elfennau o gynnal a datblygu gwaith Ieuenctid y Rhanbarth mewn cytundeb a’r Cyngor a Menter Iaith Brycheiniog a Maesyfed. Prif nod y swydd yw cynyddu gwaith Ieuenctid Cyfrwng Cymraeg yn ardal Brycheiniog a Maesyfed. Prif oedran targed y swydd yw 11 - 25 oed. Bydd hefyd yn cynnwys elfennau o weithio gyda’r oedran 8 - 11 oed yn bennaf yn canolbwyntio ar drosglwyddo effeithiol o ddiddordebau allgyrsiol / addysg anffurfiol tu allan i oriau ysgol gan sicrhau defnydd cymdeithasol o’r Iaith Gymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)