Swyddog Hyb

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm Hyb Cynghori’r Llyfrgell Ganolog.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Cyflog: £17,419 - £20,138

Dyddiad Cau: 27/11/2017 (360 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir,​ Glanfa’r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Hyb - Cymraeg Hanfodol

CS50186177

Categori Swydd: Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid
Graddfa:Gradd 4
Cyflog: £17,419 - £20,138
Dyddiad Cau: 27/11/2017

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm Hyb Cynghori’r Llyfrgell Ganolog.

Byddwch yn meddu ar wybodaeth arbenigol am y Budd-dal Tai, cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Thai gan gynnwys y Ddeddf Diwygio Lles, a’r dewisiadau sydd ar gael i helpu’r rheini yr effeithir arnynt. Byddwch yn helpu i hyrwyddo cynhwysiant digidol a chynhwysiant ariannol drwy helpu cwsmeriaid i wneud y mwyaf o’u hincwm a sicrhau tai fforddiadwy.

Bydd gennych brofiad o ddarparu gwasanaeth rhagorol ar gyfer cwsmeriaid, byddwch yn gweithio’n dda mewn tîm a bydd gennych ymagwedd hyblyg. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a Thechnoleg Gwybodaeth eithriadol, a’r gallu i ddatrys anghydfodau mewn modd cadarnhaol ac adeiladol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch ag Thomas Wong ar (029) 20871409 neu Thomas.Wong@caerdydd.gov.uk.

Bydd angen gweithio ar benwythnosau a chyda’r hwyr yn ôl rota a gall lleoliad y gwaith amrywio.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau rydym yn eu derbyn yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*