Swyddog Gweinyddu ac Adnoddau

Trosolwg

Mae’r tîm Ystadau, Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch yn chwilio am unigolyn sydd yn dderbynnydd brwdfrydig a phrofiadol i ymuno â thîm bach prysur yn Rhif 2 Capital Quarter, Caerdydd.

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyflog: £16,764 i £19,852

Dyddiad Cau: 14/06/2018 (224 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Rhif 2 Capital Quarter Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3DP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catherine Thomas

Ffôn: 02920 104269

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Gweinyddu ac Adnoddau

Cyf: 028-AC119-0518W

Cyflog: £16,764 i £19,852

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yw’r sefydliad iechyd y cyhoedd cenedlaethol ar gyfer Cymru sy’n cyflogi dros 1700 o staff ac sy’n bodoli i ddiogelu a gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd pobl yng Nghymru.

Mae’r tîm Ystadau, Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch yn chwilio am unigolyn sydd yn dderbynnydd brwdfrydig a phrofiadol i ymuno â thîm bach prysur yn Rhif 2 Capital Quarter, Caerdydd.

Mae’n rhaid bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu rhyngweithio’n gadarnhaol, yn hyderus ac yn effeithiol – yn Gymraeg ac yn Saesneg – gyda’n hymwelwyr dros y ffôn ac wyneb yn wyneb, a darparu lefel gyson uchel o ofal cwsmeriaid.

Os ydych yn llawn ysgogiad, yn meddu ar sgiliau derbynfa rhagorol, yn gymwys mewn pecynnau Microsoft, yn brydlon, yn ddibynadwy, yn hyblyg ac yn gallu gwneud sawl peth ar yr un pryd, rydym yn awyddus i glywed oddi wrthych.

Dyddiad cau: 14 Mehefin 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*