Swyddog Gweinyddol - Cymhorthydd y Gwasanaethau Cyfieithu

Trosolwg

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy yn chwilio am swyddog gweinyddol i ymuno â thîm gweinyddol y gwasanaeth. Prif ddyletswyddau’r swydd yw delio â cheisiadau cyfieithu dros e-bost a'r ffôn.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyflog: £18,319 - £18,870

Dyddiad Cau: 25/07/2018 (243 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfeydd y Cyngor, Bodlondeb, Conwy, Conwy, Cymru LL32 8DU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Llwyd Lewis

Ffôn: 01492 576079

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy yn chwilio am swyddog gweinyddol i ymuno â thîm gweinyddol y gwasanaeth. Dyma gyfle cyffrous i chi ymuno â thîm gweinyddol sy’n delio efo ceisiadau cyfieithu ar gyfer 5 awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.

Prif ddyletswyddau’r swydd yw delio â cheisiadau ac ymholiadau cyfieithu dros e-bost a delio efo cwsmeriaid ar y ffôn o’r gwahanol gynghorau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau gweinyddol a chyfathrebu ardderchog. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n gallu gweithio’n gyflym ac yn gywir dan bwysau, sy’n meddu ar sgiliau TG ardderchog ac a fydd yn aelod effeithlon o’r tîm. Byddwch yn gweithio mewn tîm o 28 aelod o staff sy’n cynnwys cyfieithwyr a swyddogion gweinyddol.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol er mwyn gallu delio â chwsmeriaid a phrosesu’r ceisiadau am waith sy’n ein cyrraedd. Ni ddisgwylir i chi gyfieithu dogfennau fel rhan o’r swydd hon.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd hon, mae croeso i chi gysylltu â Nia Llwyd, Rheolwr y Gwasanaeth Iaith Gymraeg a Chyfieithu ar 01492 576079 / nia.llwyd@conwy.gov.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd-ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)