Swyddog Grantiau

Trosolwg

Rydym yn edrych i recriwtio person sydd â symbyliad i weithio ar ei ben a’i bastwn ei hun, sy’n drefnus iawn ac sy’n gyfforddus yn rheoli’i faich gwaith ei hun. Mae sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a l

Cyflogwr: Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

Cyflog: £21,000 i £25,000

Dyddiad Cau: 02/01/2018 (288 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru St. Andrew's House, 24 St. Andrew's Crescent Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3DD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 379580

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Grantiau

Rydym yn edrych i recriwtio person sydd â symbyliad i weithio ar ei ben a’i bastwn ei hun, sy’n drefnus iawn ac sy’n gyfforddus yn rheoli’i faich gwaith ei hun. Mae sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn hollbwysig yn y rôl amrywiol, ddiddorol hon, fel y mae bod yn chwaraewr tîm.

Sgiliau a Phrofiadau Hanfodol

Profiad o weithio mewn swyddfa ac/neu amgylchedd elusen
Sylw i fanylion
Sgiliau trefniadaethol da
Sgiliau rhifedd cadarn, yn cynnwys gweithio i gyllideb
Ysgrifennu adroddiadau
Gweithio mewn tîm ac fel unigolyn
Gwybodaeth weithio o Microsoft Office
Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu’n ehangach
Meddu ar drwydded yrru lawn, lân

Dymunol
Mae gallu siarad/darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hynod ddymunol ar gyfer y swydd hon
Gallu hyfforddi, mentora a datblygu aelodau tîm
Profiad o waith gwirfoddol a/neu o weithio yn y sector gwirfoddol

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Recriwtio  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurlen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Cymwyseddau Craidd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)