Swyddog Golygyddol

Trosolwg

Mae'r Cyngor Llyfrau yn awyddus i benodi Swyddog i'r Adran Olygyddol i weithio'n benodol ar gynllun cyffrous yn ymwneud â llyfrau ar ddementia a iechyd meddwl. Bydd angen i'r sawl a benodir feddu...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Cyflog: £25,463 - £29,909 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/07/2018 (214 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Llyfrau Cymru Castell Brychan Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2JB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 624151

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

SWYDDOG GOLYGYDDOL

(Llyfrau Darllen yn Well)

Mae'r Cyngor Llyfrau yn awyddus i benodi Swyddog i'r Adran Olygyddol i weithio'n benodol ar gynllun cyffrous yn ymwneud â llyfrau ar ddementia a iechyd meddwl. Bydd angen i'r sawl a benodir feddu ar sgiliau golygu a phrawfddarllen cryf a byddai profiad o'r byd cyfieithu yn ddymunol. Byddai diddordeb neu brofiad ym maes iechyd meddwl yn fantais.

Cynigir cytundeb 2.5 diwrnod yr wythnos a thelir cyflog o £25,463–£29,909 (pro rata) ar raddfa 28–33 Llywodraeth Leol (a chynigir pensiwn Llywodraeth Leol).

Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysyllter â'r Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JB T 01970 624151 E castellbrychan@llyfrau.cymru

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 23 Gorffennaf 2018

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*