Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i ddod yn rhan o dîm Mesur Gwerth Cymdeithasol ym Mantell Gwynedd. Pwrpas y swydd yw gweithio gyda grwpiau cymunedol ar draws Gogledd Cymru i roi gwerth ar eu...

Cyflogwr: Mantell Gwynedd

Cyflog: Pwynt 26 NJC (£23,398)

Dyddiad Cau: 23/03/2018 (266 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Mantell Gwynedd 23 – 25 Y Bont Bridd Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i ddod yn rhan o dîm Mesur Gwerth Cymdeithasol ym Mantell Gwynedd. Pwrpas y swydd yw gweithio gyda grwpiau cymunedol ar draws Gogledd Cymru i roi gwerth ar eu gwasanaethau.

Graddfa Cyflog: Pwynt 26 NJC (£23,398)

Lleoliad: Caernarfon

Oriau: Llawn Amser

Cytundeb: hyd at 31ain Mai 2020

Rydym yn anelu at fod yn Gyflogydd Cyfle Cyfartal
Elusen gofrestredig: 1068851 Rhif Cwmni: 3420271

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*