Swyddog Data a Chyfathrebu - Cronfa Mullany

Trosolwg

Yn gyfrifol am gwblhau tasgau prosiect, gyda ffocws ein systemau data a chyfathrebu sydd wrth graidd y prosiect.

Cyflogwr: Cronfa Mullany

Cyflog: £20,000 - £23,500

Dyddiad Cau: 28/06/2018 (209 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe, gyda theithio i siroedd Castell Nedd Port Talbot, Penybont, Rhondda Cynon Taf, a Merthyr Tudful.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwydion Gruffudd

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Elusen addysgol yw Cronfa Mullany sy’n brwydro rhwystrau symudedd cymdeithasol. Ry'n ni'n chwilio am aelod i dîm prosiect sydd wedi’i gefnogi gan y Gronfa Loteri Fawr. Nod y prosiect yw bod o gymorth i bobl ifanc i’w annog i eisiau a chael gyrfaoedd ystyrlon, wedi’u cefnogi gan brosiect sy’n rhoi mentora ar-lein, cyfleon profiad gwaith a llawer mwy.

Swyddog Data a Chyfathrebu
Yn gyfrifol am gwblhau tasgau’r prosiect, gyda ffocws ar rhediad esmwyth ein systemau data a chyfathrebu sydd wrth graidd y prosiect. Mae medru’r Gymraeg yn rhugl yn angenrheidiol ar gyfer y swydd.

Mae’r swyddi’n cynnig pecyn cystadleuol o fuddion, yn cynnwys cyfraniad pensiwn 10%/10% a 30 dydd o wyliau blynyddol.

Cyfnod: Cyfnod penodol tan 15ed Ebrill 2021.

Safle: Prifysgol Abertawe, gyda theithio i siroedd Castell Nedd Port Talbot, Penybont, Rhondda Cynon Taf, a Merthyr Tudful.

Am fwy o fanylion cysylltwch â rheolwr yr elusen, Gwydion Gruffudd: gwydion@themullanyfund.org. Mae pecyn cais a swydd ddisgrifiad isod.

Nod Cronfa Mullany yw hyrwyddo cydraddoldeb cyfle. Croesewir gynnigion gweithio rhan amser.

Rhif Elusen Gofrestredig: 1126302

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)