Swyddog Cyswllt TEAM - Gorllewin Cymru

Trosolwg

Bydd y Swyddog Cyswllt TEAM yn creu, cydlynu a chefnogi ystod o weithgareddau TEAM mewn partneriaeth â'r gymuned, yn ogystal â recriwtio aelodau newydd a chreu rhwydweithiau newydd.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Cyflog: £10,000, yn seiliedig ar 100 diwrnod

Dyddiad Cau: 16/11/2017 (371 diwrnod)

Amser Cau: 13:00:00

Lleoliad

Gorllewin Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyswllt TEAM - Gorllewin Cymru

Bydd y Swyddog Cyswllt TEAM yn creu, cydlynu a chefnogi ystod o weithgareddau TEAM mewn partneriaeth â'r gymuned, yn ogystal â recriwtio aelodau newydd a chreu rhwydweithiau newydd.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o waith celfyddydol neu waith tebyg mewn cyd-destun cymunedol, gwybodaeth leol dda, sgiliau trefnu eithriadol a chyda dealltwriaeth gadarn o ddull NTW tuag at weithio gyda chymunedau, yn ogystal â brwdfrydedd drosto.

Cyflog: £10,000, yn seiliedig ar 100 diwrnod.
Cyfnod: Contract tymor sefydlog, rhan-amser am flwyddyn, gan ddechrau o fis Ionawr 2018 hyd fis Rhagfyr 2018.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neud yn Saesneg.

Dyddiad cau: dydd lau 16 Tachwedd, 1pm
Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 27 Tachwedd, Penfro

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*