Swyddog Cymraeg i Blant Mynwy

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 20 £19,238 (pro rata)

Dyddiad Cau: 24/07/2018 (244 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Mynwy

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dinah Ellis

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel. Bydd disgwyl i’r person fod yn swyddog cyswllt i’r gymuned, teuluoedd a phartneriaid yn yr ardal. Yn ychwanegol i hynny bydd disgwyl i’r person gydlynu a chynnal gweithgareddau Cymraeg i Blant yn lleol ac fel rhan o Strategaeth Weithgareddau cenedlaethol Cymraeg i Blant ar ran Mudiad Meithrin

Cytundeb hyd y 31.03.2019 i ddechrau

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Dinah Ellis ar 01970639639 / dinah.ellis@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad Cau: 11:59yh ar y 24ain o Orffennaf.

Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal yn Swyddfa Mudiad Meithrin yng Nghaerdydd ar y 30.07.2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)