Swyddog Cymorth TG

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swyddog Cymorth TG i gyfrannu at weledigaeth y coleg o ddarparu technoleg o’r radd flaenaf i roi'r profiad gorau posibl i ddysgwyr.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £22,491 - £24,319

Dyddiad Cau: 20/10/2017 (340 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Ffordd Rhuthun Ruthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 2LB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cymorth TG

Llysfasi

Cyflog £22,491 - £24,319 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Parhaol, Llawn Amser

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am Swyddog Cymorth TG i gyfrannu at weledigaeth y coleg o ddarparu technoleg o’r radd flaenaf i roi'r profiad gorau posibl i ddysgwyr. Byddwch yn ymgymryd â swydd gyffrous, weithredol sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Bydd y swydd yn cynnwys cynorthwyo i gynnal a chefnogi technolegau rhwydweithio a digidol. Byddwch yn gweithio yn Llysfasi yn bennaf, a byddwch yn gweithio fel aelod o’r tîm TG a Gwasanaethau Llyfrgell i ddarparu cymorth rheng flaen i fyfyrwyr a staff.

Os oes gennych gymhwyster NVQ Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc sy’n gysylltiedig â chyfrifiadureg a bod gennych brofiad o ddarparu cymorth technegol, yna hoffem glywed gennych!

Mae’n rhaid i chi allu gweithio’n hyblyg a gallu dangos gwybodaeth weithredol am rai o’r systemau a thechnolegau a ddefnyddir yn y coleg, sy’n cynnwys Windows, Microsoft Office, Google Chrome, GSuite a Gmail.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*