Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Mae’r Tîm Cyfathrebu yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol, gyda’r cymwysterau priodol, i ymuno â hwy fel Swyddog Cyfathrebu.

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: £23,866 - £25,463

Dyddiad Cau: 26/11/2018 (150 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Penmorfa Aberaeron, Ceredigion, Cymru SA46 0PA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lowri Edwards

Ffôn: 01545 572005

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyfathrebu

Lleoliad: Penmorfa, Aberaeron

Cyflog: Graddfa 8 – £23,866 - £25,463

Cytundeb: Dros dro – cyfnod mamolaeth (ystyrir secondiad ar gyfer staff mewnol)

Oriau: 37 awr yr wythnos

Mae’r Tîm Cyfathrebu yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol, gyda’r cymwysterau priodol, i ymuno â hwy fel Swyddog Cyfathrebu.

• Oes gyda chi ddealltwriaeth dda o arfer gorau ym maes cyfathrebu corfforaethol?
• Oes gyda chi agwedd ragweithiol wrth ledaenu negeseuon allweddol corfforaethol, prosiectau a chyflawniadau?
• Allwch chi wneud y gorau o fanteision cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu â'r cyhoedd yn effeithiol?
• Allwch chi fod ar gael mewn argyfwng i helpu gyda chyfathrebu brys?
• Oes gyda chi sgiliau ysgrifennu dwyieithog rhagorol a sgiliau rhyngbersonol cryf?
• Ydych chi’n gymwys i lefel gradd gyda gwybodaeth dda o strwythurau awdurdodau lleol, rhwymedigaethau statudol a phrosesau?

Os ydych yn cytuno gyda’r cwestiynau uchod, yna gallai’r swydd hon fod ar eich cyfer chi.

Am drafodaeth bellach, cysylltwch â Miss Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd ar 01545 572005.

Dyddiad cau: 26/11/2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad a manyleb person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)