Swyddog Cyfathrebu Mewnol a Materion Allanol

Trosolwg

Chwarae rôl allweddol yn cefnogi'r sefydliad, trwy sicrhau y caiff y polisi cyfathrebu mewnol ei weithredu a datblygu deunydd eiriolaeth sy'n adlewyrchu Gweledigaeth a chynllun gweithredol...

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Cyflog: £24,523.91 - £31,143.17

Dyddiad Cau: 21/05/2018 (309 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Wedi ei leoli yn bennaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ond yn cefnogi holl safleoedd Amgueddfa Cymru.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif ddiben y swydd:

Chwarae rôl allweddol yn cefnogi'r sefydliad, trwy sicrhau y caiff y polisi cyfathrebu mewnol ei weithredu a datblygu deunydd eiriolaeth sy'n adlewyrchu Gweledigaeth a chynllun gweithredol Amgueddfa Cymru.

Swyddog Cyfathrebu Mewnol a Materion Allanol

Wedi ei leoli yn bennaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ond yn cefnogi holl safleoedd Amgueddfa Cymru.

Cyflog: (Gradd E) £24,523.91 - £31,143.17 (codiad cyflog yn yr arfaeth)

Contract Parhaol

Oriau: 35 awr y wythnos

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 21 Mai 2018, cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)